top of page

PSYCHOLOGY

Therapy: About

Research:

Skaansar, J. F., Laeng, B., & Danielsen, A. (2019). Microtiming and Mental Effort: Onset Asynchronies in Musical Rhythm Modulate Pupil Size. Music Perception, 37(2), 111–133. https://doi.org/10.1525/mp.2019.37.2.111

Clinical work / klinisk arbeid:

-Private practitioner psychotherapist and consultant / psykoterapeut i privatpraksis og konsulent

-Clinical psychologist in acute ambulant outpatient care / psykolog i akutteam i spesialisthelsetjeneste

-Psychologisk in special education assistance / psykolog i pedagogisk-psykologisk tjeneste

Talks / foredrag:

-Performing artists' mental health / psykisk helse hos scenekunstnere

-Impostor syndrome / Bedragersyndromet

-Stress mastery / Stress og stressmestring

-Mental health in children and adolescents / Psykisk helse hos barn og unge

-Motivation / Motivasjon

-Psychotherapy and psychotherapy research / Psykoterapi og psykoterapiforskning

Some clients: Arktisk filharmoni, Barratt Due musikkinstitutt, Bærum kulturskole, Det norske teatret, Hærens musikkorps, KHIO, Kultur Vest, Luftforsvarets musikkorps, Marinemusikken, Nesodden kulturskole, Nittedal kulturskole, Norges Musikkhøgskole, NTNU Institutt for musikk, NOPA, Sjøforsvarets musikkorps, Stabsmusikken, Ung Musikk & Vestnorsk jazzsenter.

bottom of page